DISCLAIMER + PRIVACY

Deze website is eigendom van Sportkring Rita Berlaar vzw.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel

Sportkring Rita Berlaar vzw
Welvaartstraat 101
2590 Berlaar
Telefoon: +32 3 482 28 32
Email: info@skritaberlaar.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0874.619.009

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sportkring Rita Berlaar vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Sportkring Rita Berlaar vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Sportkring Rita Berlaar vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Sportkring Rita Berlaar vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Sportkring Rita Berlaar vzw kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Sportkring Rita Berlaar vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie

Bij ieder bezoek aan de website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de website, de websites van waaruit u naar de website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de website en in het bijzonder de pagina’s die u op de website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

Klantinformatie

Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals;

• een adreswijziging doorgeven
• lidgeld betalen via de webshop
• producten aankopen via de webshop

worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

De gegevens die in dat geval worden gevraagd en verzameld zijn doorgaans beperkt tot de volgende;

• Naam
• E-mailadres
• Adres
• Telefoonnummer

Dergelijke gegevens worden gebruikt:

• om uw vraag, verzoek of mededeling te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;
• om statistische informatie te verzamelen en trendanalyses op te stellen om beheers- en marketingdoeleinden;

Gevoelige klantgegevens

Om spelers zo goed mogelijk medisch te begeleiden, voorzien wij aan het begin van elk seizoen een uitgebreide screening. Deze screening wordt gedaan door PhysioFit, een revalidatie- en trainingscentrum.

Volgende aspecten worden opgenomen in de screening;

  • Gewicht – lengte – BMI
  • Musculaire lengtetesten
  • Mobiliteitstesten en proprioceptie
  • Bewegingskwaliteit
  • Explosiviteit – kracht
  • Snelheid
  • Agility

Deze gegevens worden bewaard door SK Rita Berlaar en door PhysioFit en worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot Sportkring Rita Berlaar vzw op de hierna vermelde contactgegevens.

Sportkring Rita Berlaar vzw
Welvaartstraat 101
2590 Berlaar
Telefoon: +32 3 482 28 32
info@skritaberlaar.be

Follow Me
Scroll naar top